Nacht 27: 1400 jaar geleden is de EERSTE vers van de Koran geopenbaard

Het was de maand van de Ramadan wat  toen overeenkwam met de zonne maand augustus 610 na Christus, toen de engel Jibriel (Gabriël) in de grot Hira te voorschijn kwam, waar toen Mohammed  (salla allahoe 3alayhi wa ssalam)  aan het mediteren was en zeide tot hem (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):  “Lees.” Dat is vandaag …