Tag: hijab

Bidden zonder hijab

Vraag Ik heb een vraagje over salat. Mijn vriendin bidt en draagt geen hijaab. De vraag is: worden haar gebeden geaccepteerd ondanks dat ze geen hijab draagt? Antwoord Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah, Allah (تعالى) oordeelt over mensen en niemand anders. Dus alleen Hij (تعالى) weet of haar gebed geaccepteerd…

Read more