Ze dreigt haar examen te gaan te missen vanwege haar hijab

Ik zou graag willen weten wat een meisje moet doen als ze wil Hijab dragen in een seculier land. Ze studeert op die school geneeskunde en mag op school geen hoofddoek dragen. Dus wat moet ze doen? Moeten ze wachten met het dragen van een hijab tot ze haar studie heeft afgerond? Moge Allah je …

Draag geen hoofddoek, ga je dan naar de hel?

Vraag Als je geen hoofddoek draagt maar voor de rest alle zuilen van de Islam naleeft ga je dan naar de hel? Antwoord Dat is kennis waarover alleen Allah, de Verhevene, beschikt. Alleen Allah, de Verhevene, weet wie wel of niet toegelaten wordt tot het Paradijs en behoed wordt van de hel. Het dragen van …

Mijn vrouw heeft haar hoofddoek afgedaan

Mijn vraag is als volgt: Mijn vrouw heeft haar hoofddoek afgedaan, en nu heb ik daar heel veel moeite mee. Als gevolg hiervan is mijn gedrag soms tot aan het kinderachtige toe, wat leidt tussen ruzie in mijn huwelijk. Mijn intentie is niet om te ruziën, maar de communicatie heeft tot nu toe ook niet …

Mag ik mijn hoofddoek af doen wanneer iemand mijn hand komt vragen?

VraagAsselaam aleikoem agawaati fi dien, Ik heb horen zeggen dat een vrouw haar hijab af mag doen, zodat haar haren en dus haar auwra te zien is, als een man die om haar hand komt vragen hiernaar vraagt. Ik vraag mij af of hier werkelijk sterke dalil voor is, aangezien het in mijn oren onlogisch …

Zijn er imaams of geleerden die de hijab tegen spreken?

VraagMisschien is dit een rare vraag maar ik wilde graag weten of er ook imams of andere geleerden zijn die zeggen dat de hijab niet verplicht is enzo ja waarom vinden ze dat? Kunt u mij een paar noemen? AntwoordInderdaad, dit is een rare vraag. Een vraag die naar fitna kan leiden. Een vraag met …

Is het dragen van niqaab verplicht?

Niqaab is het bedekken van het gezicht (voor een vrouw). De vraag of dit verplicht is, is een vraag die vaak wordt gesteld. Dr. Muhammad Ismail zegt in het boek “The HiJab…Why?” dat de hiJab het gehele lichaam moet bedekken. Dr. Muhammad Ismail heeft zijn motivatie uit het boek “The Return of the HiJab, Part …

Als de man zegt: draag geen hoofddoek, wat moet je dan als vrouw doen?

Salaam aleikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoe Wij adviseren deze man Allah, de Verhevene te vrezen en Hem te prijzen Die hem een vrouw als deze heeft geschonken. Een vrouw die zich graag aan de regels van Allah wil houden en deze betreffende de kledingvoorschriften wil nakomen om haarzelf te beschermen tegen allerlei beproevingen. En …

Mag je je hoofddoek afdoen bij niet-moslim-vrouwen?

Antwoord Een moslimvrouw mag onder vrouwelijke moslims niets van haar lichaam tonen, wat tussen haar navel en haar knie inzit. Daarom mag een moslimvrouw niet naar de dijen van haar volwassen dochter, zuster, moeder of vriendin kijken als deze baden of onder welke andere omstandigheid dan ook. Aan niet-moslim-vrouwen mag een moslimvrouw niets van haar …

Is het toegestaan om hijab af te doen tijdens je werk. Want mijn werkgever eist dit van me?

Salaam Zuster, We begrijpen je situatie en de eventuele druk van je werkgever. Veel moslima’s lijden hier ook onder. Dit probleem is niet alleen jouw probleem. Maar een uitdaging voor de gehele Islamitische gemeenschap. Maar we weten wel dat je als moslim(a) geduldig moet zijn. Allah (st) zegt in de Koran: “De beloning van het …

Bidden zonder hijab

Vraag Ik heb een vraagje over salat. Mijn vriendin bidt en draagt geen hijaab. De vraag is: worden haar gebeden geaccepteerd ondanks dat ze geen hijab draagt? Antwoord Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah, Allah (تعالى) oordeelt over mensen en niemand anders. Dus alleen Hij (تعالى) weet of haar gebed geaccepteerd wordt of niet. Indien ze …