Mag een meisje/vrouw haar snor blonderen of weghalen?

Het weghalen van ongewenste snorharen is volgens Shaykh Muhammad al-Saalih ibn ‘Uthaymeen toegestaan. Als motivatie zegt hij dat deze haartjes niet op het gezicht van een vrouw thuis horen en daarom het geen probleem is deze weg te halen. Wat betreft het blonderen van snorharen heeft hij geen advies over gegeven. Hier onder een aantal …