De pilaren van iman (geloof)

Geloven in: Allah, Zijn Bestaan, Zijn Eigenschappen, dat Hij alleen aanbeden mag worden, dat we alleen Hem kunnen vragen en dat Hij de wet voorschrijft. Zijn engelen, zijn geschapen van licht om de orders van Allah (st) op te volgen. Zijn Boeken, de Thora, het Evangelie van Jezus, de Psalmen van David en de Koran …

Besnijden om goede Moslim te zijn

Moet ik me laten besnijden om een goede moslim te zijn? Antwoord: De besnijdenis is een verplichting zolang het niemand van de Islam afschrikt. De Profeet (vzmh) heeft tegen een nieuwe moslim gezegd: “verwijder je van je haar van ongeloof en laat je besnijden”. Een bevel duidt op een verplichting. Wanneer men echter denkt dat …

Wat is het verschil tussen Islam, Geloof en Iman?

Islam is de eerste stap. Het begin van de Islam is te getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de profeet van Allah is. Wanneer iemand deze twee getuigenissen uitspreekt, dan wordt hij of zij moslim. Vervolgens dient hij of zij zich te houden aan de vijf pilaren van de Islam. …

Wat redt ons: geloof of goede daden?

De heilige Koran vertelt vaak dat het zowel om het geloof als goede daden gaat. Je moet in Allah geloven en evenals in Zijn profeten, in Zijn Boeken, engelen en de Laatste Dag. Dit geloof gaat samen met goede daden. Het geloof alleen is niet voldoende, het moet je gedrag beïnvloeden. Wat ons red is …