Tag: gebed

Verrichten van het Gebed

Takbier Men heft beide handen op tot aan de oren en zegt: Allâhoe Akbar (Allah is de grootste) Qiyam Men plaatst de rechterhand over de linkerhand en onderarm op het bovenlichaam en zegt: As-Sana (lofprijzing van Allah): Soebhânaka Allâhoemma wa bihamdika wa tabâra kasmoeka wa Ta’âlâ djaddoeka wa la ilâha…

Read more

Voorbereiding tot het Gebed

Reinheid Zorg ervoor dat je in staat van reinheid bent vooraleer het beginnen v/h gebed. Meer informatie vind je bij Reinheid… De kleding Voor de vrouw mag enkel het gezicht en de handen zichtbaar zijn gedurende het gebed. In principe hoort zij dezelfde kledingregels in acht te nemen wanneer zij…

Read more

Salat – Kun je het gebed inhalen

Vraag Asalamoe 3laikoum wa RahmatoellAhi wa Barakatouh, Ik heb insha Allah een vraag, bi idnillAh,Het gaat over het Fajr gebed, Ik zou graag duidelijkheid willen wat betreft het niet op tijd bidden van het verplichte Fajr gebed, dus stel je verslaapt je en word wakker wanneer het licht is, wat…

Read more

Bidden zonder hijab

Vraag Ik heb een vraagje over salat. Mijn vriendin bidt en draagt geen hijaab. De vraag is: worden haar gebeden geaccepteerd ondanks dat ze geen hijab draagt? Antwoord Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah, Allah (تعالى) oordeelt over mensen en niemand anders. Dus alleen Hij (تعالى) weet of haar gebed geaccepteerd…

Read more

Moet een vrouw met sokken bidden?

Vraag: Moet een vrouw met sokken bidden of niet? Antwoord: Aicha, de echtgenote van de Profeet (عليه السلام), vertelt dat de Profeet (عليه السلام) heeft verklaard: “Allah (تعالى) aanvaardt de Salat (gebed) van een moslimvrouw niet, die de leeftijd van de menstruatie heeft bereikt, en geen khimar draagt.” (Abou Dawoud…

Read more