Menstruatie over en start gebed

Ze wist niet dat ze Maghrib en Isha moet bidden als de menstruerende vrouw rein wordt voor Fajr. Antwoord Alle lof zij Allah (subhana wa ta’ala). Als een menstruerende vrouw rein wordt voordat Isha begint, dan dient ze Isha te bidden, want ze was rein in die tijd. Ze dient ook Maghrib te bidden, omdat …

Moet ik mijn dochtertje van 7 nu al laten bidden en hoofddoek leren dragen?

Moet ik mijn dochtertje van 7 nu al laten bidden en hoofddoek leren dragen? En hoe kan ik dit het beste doen? Alle lof is voor Allah Je hebt de taak als ouder om je kind te onderwijzen in de Islam. Kinderen moeten bijvorbeeld leren bidden tegen de tijd dat ze 7 jaar zijn. Het …

Dag 28: Waarom geldt de Ramadan over de hele wereld van zonsopgang tot zonsondergang en niet van 6-18 uur?

Het antwoord is te vinden in de Koran. De moslim gelooft dat de Koran het Woord van Allah (God) ), Verheven is Hij. Dat betekent dus dat wij geloven dat wat in de Koran staat, van Allah (God) komt. En wij dienen ook gehoorzaam te zijn aan Zijn opdrachten of commando’s. Een van de opdrachten …

Dag 16: Het verhaal van het systeem

Kijk naar het systeem dat de Islam voor ons klaar heeft gemaakt.Je keert terug naar de Islam door de Kalimah, het woord, uit te spreken, oftewel de shahadatein: De Arabische tekst is als volgt:  ا شهد ان لا اله الا الله, اشهد انّ محمّدا رسول الله In getransigeerd Arabisch luidt deze: āsh’hadu ān lā ilaha illā-llah, …

Dag 9: Gebed en het lezen van de koran

Naast het vasten worden de moslims gedurende de maand Ramadan aangemoedigd om de gehele Koran te lezen. Sommige moslims voeren de recitatie van de gehele Koran door middel van Tarawih gebeden. De Tarawih gebeden worden in de moskeeën iedere nacht van de maand gehouden, waarin een sectie van de Koran (Juz’, dat is 1 / …

Dag 8: Is degene die begint aan de Tarawih gebeden verplicht deze te voltooien?

Alle lof zij Allah. Er is geen twijfel over dat Taraweeh een Soennah (gebed) is en naafil, het is de qiyaam van de Ramadan. Hetzelfde kan gezegd worden van de nacht gebeden, Duha (voormiddag) gebed en de regelmatige Soennah gebeden die samen aangeboden met de verplichte gebeden. Allen zijn naafil, dus hij kan deze verrichten …

Dag 6: De Tarawih gebeden

Moslims beschouwen de Tarawih gebeden als Soennah al-Mu’akkadah, een salaat dat uitgevoerd werd door de profeet Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) zeer consequent. De moslims geloven dat Tarawih een Soennah gebed is en kan thuis worden uitgevoerd, mits men niet in staat is om een moskee te bezoeken. Volgens deze traditie, Mohammed (salla allahoe …

Bidden met nagellak op

Is het binnen de islaam toegestaan om te bidden met nagellak op de nagels? Alle lof zij Allaah ta3ala. Het is toegestaan voor een vrouw om haar nagels te kleuren met het oog op versiering, met materialen die niet schadelijk zijn, en er is niets mis mee dat zij met deze versiering op bidt. Tenzij …

Wat is belangrijker: het gebed of zijn vrouw

Ik heb een vraag. Ik had het er met mijn aanstaande over. Gister had ik hem aan de lijn en hadden een klein ruzietje, waardoor hij zei, ik ga ophangen want heb ik belangrijkere dingen te doen. Waarop ik vroeg welke dingen? Vandaag hadden we het er weer over, hij ging bidden. Nu zeg ik …

Vrouwen die zoeken naar een vals excuus om niet te bidden.

Vraag In sommige plekken, zoals scholen, zijn vrouwen verplicht om in jamaa’ah te bidden. De vrouwen die hun ‘’periode’’ hebben mogen dan apart gaan zitten (wegens onreinheid) . Sommige meisjes- Allah y hdiehoem – vertellen leugens aan de meerdere ( directeurs, leraren etc) en beweren dat ze ongesteld zijn, dat betekent dan voor hen dat …