Tag: gebed

Menstruatie over en start gebed

Moeten Al Maghrib en Al Isha ook worden gebeden wanneer de menstruerende vrouw rein is voor Al Fajr? Antwoord Alle lof zij Allah (subhana wa ta’ala). Als een menstruerende vrouw rein wordt voordat Al Isha begint, dan dient ze Al Isha te bidden, want ze was rein in die tijd.…

Read more

Dag 16: Het verhaal van het systeem

Kijk naar het systeem dat de Islam voor ons klaar heeft gemaakt.Je keert terug naar de Islam door de Kalimah, het woord, uit te spreken, oftewel de shahadatein: De Arabische tekst is als volgt:  ا شهد ان لا اله الا الله, اشهد انّ محمّدا رسول الله In getransigeerd Arabisch luidt deze:…

Read more

Dag 6: De Tarawih gebeden

Moslims beschouwen de Tarawih gebeden als Soennah al-Mu’akkadah, een salaat dat uitgevoerd werd door de profeet Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) zeer consequent. De moslims geloven dat Tarawih een Soennah gebed is en kan thuis worden uitgevoerd, mits men niet in staat is om een moskee te bezoeken. Volgens…

Read more

Bidden met nagellak op

Is het binnen de islaam toegestaan om te bidden met nagellak op de nagels? Alle lof zij Allaah ta3ala. Het is toegestaan voor een vrouw om haar nagels te kleuren met het oog op versiering, met materialen die niet schadelijk zijn, en er is niets mis mee dat zij met…

Read more