Waarom moet een moslim tijdens het gebed zich richten tot de Ka’ba?

Het gebed verrichten we zoals Allah ons heeft bevolen. Maar waarom speciaal Ka’ba (Mekka)? De Ka’ba is het eerste huis dat gebouwd is voor het aanbidden van Allah. Het is gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismaël in opdracht van Allah. Daarom is de Ka’ba een symbool van moslims die in alle profeten geloven. Dus …