Invloed op Europa

De invloed van Arabische wiskundigen op het Westen werd zichtbaar na 1085 CE toen de Islamitische stad Toledo, met zijn omvangrijke bibliotheken en universiteit werd veroverd door Spaanse Christenen. Europese geleerden bestudeerden deze boeken en gaven door wat ze leerden. Terwijl verschillende invoeringen en enkele eeuwen nodig was voor het weid verspreid gebruik van Arabische …