Tag: en IslamCity antwoordt

Echtgenote zien binnen de Islam

Vraag Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,Wanneer het toegestaan is voor de man om de mogelijke aanstaandeechtgenote te zien? Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh. Antwoord Dat is op het moment dat de niyah (intentie) er is om te trouwen. Als de man de…

Read more

Wettelijk islamitisch huwelijk

Vraag Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatoeh,Wanneer kan men spreken van een wettelijk islamitisch huwelijk, dus wanneer is men volgens de islam getrouwd? Barak Allahou feek, Allahi djazak bi ghair.Asalamoe alaikoem wa RahmatoellAhi wa Barakatouh. Antwoord Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe. Allereerst wil ik je opnieuw bedanken…

Read more

Wat betekent sama addoenja?

Vraag Wat is sama addoenja? Is dit het Blauwe wat boven overdag gezien kan worden of heeft het een andere kleur? Antwoord In een ayaah heeft Allah gezegd: “Zij zeiden: “Wij komen gewillig.” Zo voltooide Hij hen als de zeven hemelen in twee dagen, en Hij wees elke hemel zijn…

Read more