De waarde van doe’a

Allah Zegt in de Koran: “Smeek tot Mij en Ik zal uw smeekbede verhoren” (Koran 40:60) “En wanneer Mijn dienaren je over Mij vragen,zeg dan; ,,Ik ben nabij;Ik verhoor het gebed van de smekeling.wanneer hij Mij aanroept.Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven,zodat zij geleid worden” (Koran 2:186) Dua is aanbidding. (Overgeleverd …

Het strijken van het gezicht met de handen na doe3a

Vraag As salamu aleykum, Wat is de regel m.b.t. het handen opheffen voor de doe3a en het daarna afvegen op het gezicht? Ik had een artikel uit het boek van Sheich Albani waarin hij dit heel precies uitlegde. Zouden jullie mij dat kunnen sturen? Wassalaam …