Tekenen van de dag des Oordeels

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle Allah, “Meester van de Dag des Oordeels” (1:4) zegt in de Qor-aan: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?”Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is …

Vermeldt de Koran wanneer de Dag des Oordeels zal plaatsvinden?

Neen. Maar de Koran vertelt dat het wel zal plaats vinden. Verder wordt vermeld dat niemand het weet behalve Allah. Allah zegt: “Zij vragen jou (O Mohammed) over het Uur: ‘Wanneer zal het plaats vinden?’ Zeg: ‘Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij mijn Heer, niemand kan over de tijd ervan duidelijkheid geven dan Hij’.” …