Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?

Antwoord Hij heeft hen gestuurd om de mensen uit te nodigen tot het aanbidden van Allah (de Verhevene) alleen zonder enige deelgenoten aan Hem toe te kennen. Koran “En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden.” (An-Nahl:36) Hadieth “En de …

Waarom heeft Allah Boodschappers gestuurd?

Allah heeft Boodschappers gestuurd zodat zei de mensen leren Allah alleen te aanbieden en geen partners naast Allah te gehoorzamen. En dat de mensen geen pleidooi tegen Hem hebben. De Boodschappers hebben ook de mensheid geïnformeerd over het juiste pad dat je als mens moet bewandelen. Hiervoor staat in de Koran dan ook de smeekbede …