Mag de niet-moslim een vertaalde Koran aanraken?

De vertaling van de Koran is in werkelijkheid een interpretatie van de betekenis van de Koran zelf. De niet-moslim mag deze Koran aanraken op voorwaarde dat hij de betekenis van de Koran wil begrijpen en hier nut uit wil halen en dat het hem vervolgens zal aanzetten om moslim te worden.