Is het halal als een vrouw een hand geeft aan haar mannelijke (huis)arts?

Nee, zeker niet. Profeet Mohammed ( عليه السلام) zei:“Dat het hoofd van een van jullie zou doorboord worden met een ijzeren naald, is beter voor hem dan een vrouw die voor hem niet toegestaan is, aan te raken.” Overgeleverd door at-Tabarani, volume 20, pagina 212. Zie Sahîh al Jâmi, nummer 5045. Dus een man mag een …