Wiskunde in de Islam

Moslim wetenschappers waren het mee eens met de oude Grieken dat wiskunde fundamenteel was voor alle wetenschappelijke studies. Als iemand een goed inzicht ontwikkelt in wiskunde, dan zou elk ander gebied van wetenschap benaderd kunnen worden met de kunst van logica en beredenering ontwikkeld door het bestuderen van wiskunde. In feite, Aristoteles, wie de Arabieren …