De ontwikkeling van de wetenschap van scheikunde door Moslim alchemisten

Deze lange traditie van alchemie weerspiegelde de behoefte van de mens om de fysieke wereld te combineren met de spirituele. Deze traditie vond vruchtbare aarde in Islamitische landen. In een zoektocht naar de pure steen der filosofen, voerden ze experimenten uit en noteerden die later weer als belangrijke bouwstenen voor scheikundige experimenten. Terwijl alchemie in …

Scheikunde in de Islam

Alchemie wordt beschouwd als wetenschap en als kunst. Het houdt zich bezig met verandering van natuurlijke dingen of stoffen, zowel in fysieke als spirituele zin. Alchemisten poogden een mengsel te maken dat ze elixer noemden of steen der filosofen, waarvan zij geloofden dat het ze mogelijk zou maken om metalen zoals tin, kwik of lood …