Mogen moslims beelden van Allah maken?

Nee, dat mogen we niet. Het afbeelden van Allah, de Verhevene, is niet toegestaan. Het maken van afbeeldingen van aardse levende wezens is ook niet toegestaan. Wij dienen in Allah te geloven via zijn tekenen en via de profeten die Hij heeft gestuurd. De eerste Profeet was Noeh en de laatste is Mohammed (vzmh). Indien …