Mag je bidden als je op je pyjama een afbeelding van een dier hebt?

Vraag Mag je bidden als je op je pyjama een afbeelding heb van een dier (cartoon). Als het haram is, mag ik dan over mijn pyjama tijdens het gebed een lange hoofddoek dragen die alles verbergt. Antwoord Het beste is om die pyjama voor het gebed niet te dragen. Ook al draag je iets er …

Mogen moslims beelden van Allah maken?

Nee, dat mogen we niet. Het afbeelden van Allah, de Verhevene, is niet toegestaan. Het maken van afbeeldingen van aardse levende wezens is ook niet toegestaan. Wij dienen in Allah te geloven via zijn tekenen en via de profeten die Hij heeft gestuurd. De eerste Profeet was Noeh en de laatste is Mohammed (vzmh). Indien …