Is het waar dat je je wudu dient te vernieuwen telkens wanneer je een niet-mahram vrouw raakt?

Alle lof zij Allah. Het is niet toegestaan voor een man die gelooft in Allah en de Laatste Dag een vrouw die niet zijn mahram is aan te raken. Er is een verschil van mening tussen de geleerden met betrekking tot de vraag of wudoo ‘wordt verbroken door het aanraken van een vrouw. De correcte mening …

Het aanraken van de edele Koran

Salamoe alaykom,   Ik heb een vraag over de Koran: Moet je eerst woedoe doen voordat je de Koran vasthoudt of is dat niet verplicht? Antwoord Het aanraken van de edele Koran. De Profeet (vzmh) heeft in zijn brief aan de mensen van Jemen gezegd: “De Koran mag alleen door een reine persoon worden aangeraakt.” …

Mag de niet-moslim een vertaalde Koran aanraken?

De vertaling van de Koran is in werkelijkheid een interpretatie van de betekenis van de Koran zelf. De niet-moslim mag deze Koran aanraken op voorwaarde dat hij de betekenis van de Koran wil begrijpen en hier nut uit wil halen en dat het hem vervolgens zal aanzetten om moslim te worden.