Tag: aanbidding

Hoeveel eisen heeft al-ibadah?

Al-ibadah heeft drie eisen. De eerste eis is een oprechte wil. Dit is een vereiste voor het bestaan van ibadah. De tweede eis is (ichlaas) zuivere intentie voor Allah. De derde eis is dat de ibadah moet overeenkomen met de wetgeving van Allah (sha3r). de tweede en derde eis zijn…

Read more

Wat is al-ibadah?

Al-ibadah is een algemene benaming waaronder alles wordt verstaan waar Allah van houdt en wat Hij goed vindt van uiterlijke en innerlijke uitspraken en daden en het zich distantiëren van alles wat anders of er tegenstrijdig aan is.

Read more