Het verzorgen van een lezing in de kerk

Iemand is uitgenodigd om een lezing over de islam in een kerk te geven. Is het verstandig de uitnodiging te accepteren? Alle lof zij Allah. Deze vraag is door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Oethaymien, moge Allah hem behoeden, als volgt beantwoord: Deze kwestie heeft verdere onderzoek nodig, omdat de plaats niet geschikt is, behalve in …

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Antwoord: Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen Bewijs uit de Koran: “En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Adh-Dhaariyaat:56) Bewijs uit de Hadieth: Het recht dat Allah heeft …

Hoeveel eisen heeft al-ibadah?

Al-ibadah heeft drie eisen. De eerste eis is een oprechte wil. Dit is een vereiste voor het bestaan van ibadah. De tweede eis is (ichlaas) zuivere intentie voor Allah. De derde eis is dat de ibadah moet overeenkomen met de wetgeving van Allah (sha3r). de tweede en derde eis zijn nodig om de ibadah acceptabel …

Wat is de algemene betekenis van aanbidding in de Islam?

Elke handeling die je verricht en waar Allah tevreden over is, is een handeling van aanbidding. Elke handeling die je wilt verrichten en waar Allah tevreden over is of zou zijn, is een handeling van aanbidding. Dus aanbidding in de Islam is niet alleen, het gebed, de zakat, het vasten en of de pelgrimstocht. Zolang …