Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Antwoord: Ja, wij dienen Allah (de Verhevene) met vrees en hoop te aanbidden. Koran: “En roept Hem met vrees (voor Zijn bestraffing) en hoop (op Zijn barmhartigheid) aan.” (Al-Araaf:56) Hadieth: “Ik vraag Allah om het Paradijs en zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het Vuur.”  (Aboe Dawoed) Bron: Aqiedatoe’KoeloeMoesliem van Mohamed bin Jamiel Zienoe.