Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Antwoord: Ja, wij dienen Allah (de Verhevene) met vrees en hoop te aanbidden. Koran: “En roept Hem met vrees (voor Zijn bestraffing) en hoop (op Zijn barmhartigheid) aan.” (Al-Araaf:56) Hadieth: “Ik vraag Allah om het Paradijs en zoek mijn toevlucht bij Hem tegen het Vuur.”  (Aboe Dawoed) Bron: Aqiedatoe’KoeloeMoesliem van Mohamed bin Jamiel Zienoe.  

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle Antwoord: Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen Bewijs uit de Koran: “En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden.” (Adh-Dhaariyaat:56) Bewijs uit de Hadieth: Het recht dat Allah heeft …