Wat zijn de gegarandeerde manieren om rijk te worden en veel geld te hebben?

De Schaikh antwoord met: Ik heet jullie van allen welkom op deze lezing. Het onderwerp dat ik vandaag wil behandelen gaat over dat wat iedereen wil, zowel zij die alleen voor het wereldse gaan als zij die ook voor het hiernamaals werken, namelijk het de gegarandeerde weg naar rijkdom en meer geld. Maar, hoe kunnen wij praten over meer rijkdom en meer geld, terwijl we vaak lezen dat we juist meer moeten inspannen voor het hiernamaals en deze wereld maar tijdelijk is? We zullen dit onderwerp van twee kanten bekijken. De geleerden hebben gezegd dat een rijke moslim meer kan doen dan een arme moslim. De rijke moslim is in staat om de Haj of Umra te verrichten. De arme moslims is niet in staat tot dit te doen. De rijke moslim is in staat om anderen meer te helpen. De rijke moslims in instaat om zijn gezin en naasten beter te ondersteunen. Het goede geld is in handen van de goede man (نعم المال الصالح بيد العبد الصالح).

De juiste en gegarandeerde manieren om rijk te worden en veel geld te hebben zijn 10 punten: De Schaikh zal punt voor punt behandelen.
1- Om vergeving vragen
2- Godvrezend
3- Vertrouw op Allah
4- Toewijding aan de aanbidding van Allah
5- Verdergaan tussen Hajj en Umrah
6- De verbinding van de verwantschap
7- Liefdadigheid
8- Onderhouden van een Islamitische student
9- Het doen van smeekbede
10- Dankbaar zijn