Wat is reinheid?

Vraag:

Wat is reinheid?

Antwoord:

Laten we eerst kijken wat de Koran en de Sunnah over reinheid zeggen;

“Wanneer u in onreine toestand verkeert, dan moet u zich reinigen.”
(Soera Al-Mâ’idah, 5 vers)

“Reinigt uw kleding.”
(Soera Al-Moeddattsir 7, vers 4)

“Allah bemint hen, die zich tot Hem keren en bemint hen, die zich reinigen.”
(Soera Al-Baqara 2, vers 222)

De Profeet (vzmh) zei: “De sleutel tot het gebed is reinheid.”
(Overgeleverd door Aboe-Dawoed, At-Tirmidhie & Hakim)

“Zonder reiniging wordt geen enkel gebed geaccepteerd.”
(Overgeleverd door Muslim)

“Reinheid is de helft van het geloof.”
(Overgeleverd door Moslim)

Als we naar de betekenis reinheid kijken dan is deze te verdelen in tweeën, namelijk:

  • Het reinigen van de ziel van zonden en van ongehoorzaamheid door het tonen van oprecht berouw jegens alle fouten die in het verleden zijn begaan. Het zuiveren van het hart van allerlei vormen van afgoderij, bedrog, twijfel, trots, hebzucht, opschepperij etc..
  • Het reinigen van je lichaam en of kleding van vuiligheid door wassen. En of het reinigen van je geslachtsdelen na het doen van de natuurlijke behoeften.

Wassalaam