Wat is de regel als men twijfelt of hij zich nog in staat van reinheid bevind?

Als iemand eraan twijfelt of zijn wudhu geldig of ongeldig is, dan geldt zijn oorspronkelijke staat van reinheid. De twijfel heeft hierop geen invloed. Dit is gebaseerd op wat de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heef gezegd toen een man een vraag stelde over twijfels die bij hem opkwamen tijdens de salaat. De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, zei:
‘’Vertrek niet (uit de salaat) totdat je een geluid hoort of een geur ruikt’’

De Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft hem duidelijk gemaakt dat de staat van reinheid geldt totdat men zeker is dat er iets is gebeurd dat dit ongeldig maakt. Zolang hij alleen maar twijfelt, is zijn reinheid correct en bewezen. Hij kan bidden, de tawaaf verrichten en de mushaf (het boek waar de Quran in staat geschreven) lezen.

Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia