Moet je wanneer je luistert naar en/of meeleest met een koranrecitatie op de computer woedoe hebben?

Het is aangeraden om in het bovengeschetste scenario wel te beschikken over de woedoe, aangezien het luisteren naar en/of het mee reciteren van de Koran in een reine staat altijd beter is. Wanneer je de Koran fysiek in je handen neemt, ben je uiteraard verplicht over woedoe te beschikken.

Het bewijs hiervoor is:
“Een beschermd Boek, Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren (reinigen).” (Koran 56:78-79)

En
De brief naar ‘Amr ibn Hazm waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen de mensen van Yemen zei: ”Niemand mag de Koran aanraken behalfe hij die taahir (rein) is”. [Overgeleverd door Maalik, 1/199, al-Nisaa’i, 8/57, Ibn Hibbaan, 793 & al-Bayhaqi, 1/87] Al-Haafiz ibn Hajar zei: een groep van de Geleerden hebben dit Saheeh verklaard omdat het heel bekend is onder de moslims. Al-Shaafi’i zei: ”Het is bewezen dat deze brief gestuurd is door de Profeet (vrede zij met hem)”. Shaykh al-Albani zei dat het Saheeh is. Zie Al-Talkhees al-Habeer, 4/17.

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa barakatuh

Redactie Islamcity