Is het vocht dat uit de vagina van een vrouw komt rein? Of is dit onrein?

Alle afscheiding die uit de geslachtsdelen komt zoals vocht of iets anders maakt de wudhu ongeldig. De kleding en delen van het lichaam die hiermee in aanraking zijn gekomen moeten gewassen worden. Als dit continu gebeurt dan geldt hiervoor de regelgeving die voor Al-Istihaadha geldt: de onreinheid moet gewassen worden en voor iedere salaat moet de vrouw wudhu verrichten. Zoals de Profeet, salla Allahu alayhie wa salam, heeft gezegd: ‘’Verricht wudhu voor iedere gebedstijd’’ Ook bij het aanraken van de geslachtsdelen moet men de wudhu opnieuw verrichten.

Sheikh Ibn Baaz
Bron: Antwoorden op vragen van de Moslimvrouw door Zijne Eminentie,
Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz, De Nobele geleerde, Sheikh
Mohammed ibn Saalih Al’Uthaimien.

Overgenomen door
Safiyyah Al Hollandia