zij wil graag met een jongen naar bed

Vraag
Asalaam. Ik stel deze vraag namens mijn eveneens Marokkaanse vriendin. Ze gaat nu al een tijdje om met een Antilliaanse jongen, waarmee ze tevens lichamelijk contact gehad heeft. Dit contact is zelfs verder gegaan dan zoenen. Ze is momenteel nog wel maagd, maar heeft ze al wel een zonde gepleegd? Nu wil de jongen seks met haar, dit is voor zijn situatie logisch aangezien hij een ongelovige is. Maar nu heeft hij mijn Marokkaanse vriendin aan het twijfelen gebracht. Ze is namelijk zo verliefd dat ze het misschien wel voor hem over heeft om haar maagdelijkheid op te geven. Ze kunnen ook niet trouwen want zij is 16 jaar en hij is 20 jaar. Kunnen jullie haar van advies voorzien?

Antwoord

Asalamu 3likom wa rahmatulahi wa barakatuh

Bismilah irahman irahiem

Beste zuster,

Allereerst, moge Allah (swt) je belonen dat je het beste met je vriendin voor hebt, en haar probeert te behoeden voor misstappen. E dank dat je het vertrouwen daarin mede stelt in ons.

Wat de situatie van je vriendin betreft, kunnen we stellen dat haar naïviteit en/of (jonge) leeftijd haar in een moeilijke positie heeft gebracht; verliefd en niet inziet dat deze jongen haar gebruikt. Liefde maakt blind, zegt men wel eens. Het is aan jou om haar erop te wijzen dat hetgeen waar ze mee bezig is, totaal verboden is en dat zij door Allah, de Verhevene, zwaar bestraft zal worden, zeker als ze door blijft gaan met het zien van deze jongen.

Het blijven afspreken met hem zal, leiden van kwaad tot erger met alle gevolgen van dien. Ze zou bijvoorbeeld door haar familie verstoten kunnen worden als ze eenmaal haar maagdelijkheid verloren is. Je dient haar daarom te steunen zodat ze taubah (vergiffenis) kan verrichten en kan terugkeren naar het rechte pad.

Neem haar mee naar lezingen over de Islam, betrek haar bij je vrome zusters, praat op haar in, en Insha-Allah, zal het een kwestie van tijd zijn voor haar gezond verstand haar doet inzien dat ze verkeerd bezig was. Probeer ook met haar moeder te praten, zij vervult de opvoedende rol en kan de vrijheid van haar dochter inperken als ze dingen niet vertrouwt. Dit om haar dochter zo tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Het is algemeen bekend dat sommige mannen er meerdere vrouwen op nahouden. De kans is dus groot dat als jouw vriendin hem niet geeft wat hij wil, en hem vermijdt dat hij spoedig op zoek zal gaan naar een ander vrouwelijk slachtoffer. Een ander naif meisje dat wel trapt in zijn slechte plannen om haar daarna vervolgens aan de kant te zetten voor de volgende. Verder doet je vraagstelling het vermoeden dat het leeftijdsverschil tussen hen 2 het enige obstakel is voor de onmogelijkheid van een huwelijk. Beste zuster, weet: het is een moslima pertinent niet toegestaan een niet-moslim te huwen, ongeacht welk leeftijdsverschil er bestaat tussen man en vrouw. Laat dat duidelijk zijn.

Bekijk verder met je vriendin de reeds gestelde vragen in de rubriek Relaties, beste zuster, en je zult meer antwoorden op vragen vinden omtrent de ernst van de zondes die gepleegd worden in relationele of seksuele sfeer. Moge haar ogen openen, insha-Allah.

En Allah, de Verhevene, en ZIJN boodschapper (sallallahoe alayhie wa selaam) weten het ’t best.

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa baraktuh

Redactie Islamcity