Trouwen met een jongen die een buitenechtelijk kind heeft

Vraag

Mag je met iemand trouwen die een kind heeft met een niet islamitisch meisje. Het kindje is 3 maanden geleden geboren, nu is het zo dat deze persoon nog met dat meisje samen woont maar is niet van plan om met haar te gaan trouwen. Zijn ouders willen ook niet dat hij met haar trouwt.
Mag ik met deze persoon trouwen om hem een kans te geven met een Islamitisch meisje te trouwen en zijn ouders daar blij mee te maken. Mag ik hem vragen om bij dat meisje met wie hij nu samen woont om bij haar weg te gaan?

Antwoord

Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah,

Je vraag bestaat uit verschillende onderdelen. Ik zal ze incha-a Allah één voor één beantwoorden.

Ten eerste is het niet toegestaan om een buitenechtelijk kind te krijgen. Daar kan het kind natuurlijk niets aan doen, maar het is aan de vader de taak om berouw te tonen aan Allah (st) voor het feit dat hij zina heeft gepleegd.

Hij woont nu samen met een vrouw waarmee hij niet mee is getrouwd, ook dat is niet toegestaan in de Islam (ook al is zij de moeder van zijn kind).

Het eerste wat hij moet doen is berouw tonen aan Allah (st). Allah leert ons het volgende:

De overspelige man zal alleen een overspelige vrouw of een afgodendienares huwen, en met de overspelige vrouw zal alleen een overspelige man of een afgodendienaar trouwen. En dit is de gelovigen (verboden).” (Koran, 24, vers 3)

En de de Profeet (vzmh) zei: “De overspelige man, die gegeseld is, verenigt zich slechts met precies een zelfde vrouw.

Als hij met jou wil trouwen en jij wil dat ook (maar lees goed wat Allah (st) ons vertelt over de overspelige man of vrouw), dan moet hij berouw tonen en Allah (st) vragen om vergiffenis. Tevens moet hij via de officiële weg jou ten huwelijk vragen en het contact verbreken met de moeder van zijn kind. Kiezen jullie eerst voor een relatie voor het huwelijk, dan zullen jullie beiden tot overspelige man en vrouw worden berekend. Dit moet jij niet willen.

Wat betreft het kind het volgende;
Een vrouw, wie men haar kind had ontnomen kwam zich beklagen bij de Profeet (vzmh) Hij zei haar:
De zorg komt op jou neer, zolang je niet hertrouwt.

En, indien zij voor u (uw kind) blijven zorgen, betaal dan het verschuldigde en overleg behoorlijk samen hierover” (Koran 65:6).

Dus in geval van een normale situatie, scheiding of overlijden van de man, komt het recht van zorg voor het kind bij de moeder, zolang zij niet hertrouwd is. Dit geldt in een islamitisch land. Wat betreft kwesties in een niet-islamitisch land, gelden de wetten van dat land wat we diennen te respecteren.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Redactie IslamCity.nl