Relatie met dame slechte invloed op mijn broer


Vraag:

Salaamoe 3aleikoem.

Mijn broer heeft voor een periode een relatie met een dame. Zij heeft hem op het slechte pad gebracht. Toen hebben mijn ouders hem gevraagd bij haar weg te gaan. Hij was voor een tijd bij haar weg. Maar, Subhana Allah. Het lijkt net of ze iets bij hem bij hem hebben gedaan. Hij kent ons niet meer. Mijn moeder, meskiena! Die huilt dag en nacht. Omdat hij niet eens meer weet wie zijn eigen moeder is. Als wij alleen de naam van zijn vriendin noemen in zijn aanwezigheid, wordt hij boos.Wat kunnen we doen?

M3ha Salama

Antwoord:

We beginnen met het beantwoorden van je vraag als volgt:
Aboe Hazim heeft als reactie op een vraag het volgende gezegd:

“Het nakomen van de verplichtingen opgelegd door Allah, en het wegblijven van wat Hij verboden heeft.”

Met andere woorden: doe die dingen die verplicht zijn, en loop weg van die dingen die haram zijn. Maar dat is achteraf makkelijk gezegd, want jouw kwestie is niet de gemakkelijkste;

Weet dat, een goede Moslim door Allah wordt beschermd tegen het kwaad. Dus ook tegen ‘shir’. Vraag je broer daarom om zich te reinigen en twee rak3aat te bidden, vraag hem toevlucht bij Allah te zoeken, vraag hem de Koran te reciteren. De Koran geeft je kracht en hoop. En een Moslim die de Koran reciteert, communiceert met Allah.

Allah (st) zegt in de Koran:
“De barmhartigheid van Allah is voor degenen die goede daden verrichten”
(Koran 7:56)

En moge Allah jullie beiden helpen en zegenen.