Mag een jongen wel seks hebben voor het huwelijk?

Nee, zeker niet. Zowel de jongen als het meisje mogen voor het huwelijk geen seks hebben. Dus, één regel voor beide geslachten.
Allah (swt) zegt in de Koran, de vertaling waarvan zoveel betekent als:

“Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.”
(Koran, Soerrah An Noer 2)

De straf voor een persoon, jongen of meisje, die ontucht pleegt, is zoals bovenstaande versregel duidelijk maakt, 100 stokslagen. De straf voor de gehuwde persoon in geval van overspel, man of vrouw, is de dood door steniging. (Al-Boecharie)
{mosgoogle left}De straf kan alleen opgelegd worden door een Islamitisch Rechtbank in een Islamitisch land.

En Allah weet het best.

Overgenomen Door Aboe Soufyan