Ik geef mijn “vriend” goede raad….

Vraag:

Salamu 3likom wa rahmatulahi wa barakatuh.

Ik ben een meisje van 18 jaar en ben woonachtig in België. Zoals jullie weten is het leven hier net als bijna overal niet zoals in de tijd van onze Profeet (vrede zij met hem). Hoe moeten wij dan leven in overstemming met zoals de vrome voorgangers leefden destijds? Een actueel en recent voorbeeld is de hijaab. Op mijn school mag er geen hoofddoek gedragen worden, en daarbij men kan bijna geen werk vinden als men een hoofddoek draagt.
We worden geacht sociale contacten te onderhouden met klasgenoten, en/of collegae, dit kunnen echter ook mannen zijn. Is dit niet haraam? Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Mijn tweede verhaal heeft betrekking op mijn vriendje. Het plan was dat wij met elkaar zouden gaan trouwen, nu rijzen echter bij ons beiden de twijfels, enerzijds omdat ik erg jaloers aangelegd ben. Hij heeft mij enkele keren bedrogen sinds wij samen zijn waardoor mijn achterdocht en jaloezie alsmaar erger werden. Inmiddels mag hij van mij niet meer met andere vrouwen praten of contact zoeken. Ik heb het idee dat ik teveel eisen stel aan hem en zijn gedrag. Verder wil ik niet dat hij optrekt met verkeerde jongens, (zedenloze) films bekijkt, of muziek luistert. Hij vertelt mij dat hij vaak over vrouwen droomt en dat hij in die droom gemeenschap heeft met die vrouwen (zgn. natte droom). Hij claimt dat hij deze dromen niet bewust oproept en toch maakt het mij jaloers en radeloos. Is dit normaal? Wat moet ik doen?

Antwoord:

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa barakatuh zuster,

Dank voor je gestelde vertrouwen in ons om je vragen te beantwoorden. Om te beginnen: Moge Allah (de Verhevene) ons allen leiden naar de juiste weg. Verder zuster het volgende:

De door jouw geschetste scenario’s zijn waar, immers, het is soms moeilijk om moslim en moslima te zijn, er is veel fitnaa en afleiding en zina. Mede debet hieraan zijn de manier waarop wij ons kleden, hoe we met elkaar omgaan (man-vrouw relatie, werk, school, enz.) maar goed alhamdu LILLAH moge Allah ons allen leiden. De meisjes en vrouwen die zonder hijaab lopen, zijn zeer slecht bezig. Er komt een dag waarop deze personen zich zullen moeten verantwoorden bij de Almachtige (de Verhevene).

Moge Allah (de Verhevene) hen hun hijaab doen dragen. Ameen. Jij als vrouw bent verplicht om je hijaab te dragen, je dient Allah (de Verhevene) hierin te gehoorzamen en niet je school of potentiele werkgever, immers rizq (levensonderhoud) komt van Allah (de Verhevene) wanneer je je vertrouwen volledig stelt in Allah (de Verhevene). Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het mag niet zo zijn dat (een persoon) een schepsel (van Allah) in iets gehoorzaamt waardoor hij Allah ongehoorzaam is.”

En in de Koran lezen we: “En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen.” (Koran, Soerah Al-Mâ’idah 5, vers 2)

Verder zuster, je geeft aan dat je een relatie hebt met een jongen en dat je soms jaloers bent. Vrouwen zijn over het algemeen jaloers aangelegd, dit is dus vrouw-eigen en op zich niets vreemds of verontrustend. Je vertelt je “vriend” dat hij bepaalde slechte zaken, zoals luisteren naar muziek, naar slechte beelden kijken enz. moet mijden, masha-Allah dit is erg goede naseeha (goede raad) van jou.

Beste zuster, laten we echter niet voorbijgaan aan het feit dat je toch een grote zonde pleegt, namelijk het hebben van een relatie met deze jongen. Het hebben van een onwettige relatie (volgens de shari’a) is haraam en niet toegestaan. Zie voor meer achtergrondinformatie hieromtrent de onderstaande link:
relaties

Hoe kan “je vriend” naar jou luisteren en je advies ter harte nemen als jij je schuldig maakt aan dezelfde feiten? Dit is hetzelfde als de ouder die zijn kinderen maant niet te roken en dit zelf wel doet.
Allah, de Verhevene, zegt in de Koran:
“En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding.” (Soerrah 5, vers 2)

Kortom zuster, wat jou staat te doen is de relatie te verbreken, en indien je gevoelens voor deze jongen te sterk zijn om dit te doen, dient hij jouw hand te komen vragen, (en dus dien je met hem te trouwen) zo niet dan ben en blijf je schuldig aan zina.

Wat betreft het leven als moslim in Europa, wees standvastig en geduldig op de rechte weg en doe duaa voor jezelf en je mede-zusters en broeders die kampen met hetzelfde probleem. Moge Allah (de Verhevene) je gebeden verhoren en accepteren en ons allen leiden naar het juiste pad. Ameen.

En Allah (de Verhevene) en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) weten het ‘t beste.

Wa 3likom salam wa rahmatulahi wa barakatuh.

Redactie Islamcity