Hij heeft overspel gepleegd en zijn geweten speelt op, en hij wil de foetus kwijt.

 

Ik ben een single moslim. Ik heb verschillende keren overspel gepleegd met dezelfde vrouw. De vrouw is nu zwanger. Ik zou graag willen weten of ik met haar kan trouwen om het probleem op te lossen (daarmee bedoel ik het schandaal bedekken) zodat het kind een vader krijgt en zijn naam. Eigenlijk, jammer genoeg, prefereer ik abortus en ik wens haar daartoe te overtuigen, maar weet niet of dit geldt als het doden van een persoon. Zoja, zou ik me daar schuldig over voelen. Ik geloof dat het embryo ongeveer 6 tot 8 weken oud is. Alstublieft, ik heb uw hulp zo spoedig mogelijk nodig, Jazak Allah Khair.

Alle lof zij aan Allah.

Ten eerste, mijn broeder in Islam, ik betuig u mijn spijt voor het verlies van geloof tijdens de keren dat u overspel pleegde. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer een overspelige illegale seksuele handelingen pleegt, dan is hij geen gelovige tijdens de momenten dat hij dit doet, en wanneer een drinker van een alcoholische drank het drinkt, dan is hij geen gelovige op het moment dat hij dit drinkt, en wanneer een dief steelt, dan is hij geen gelovige op het moment dat hij steelt, en wanneer de overvaller overvalt, en de mensen kijken naar hem, dan is hij geen gelovige op het moment van de overval. (Overgeleverd door al-Bukhaari, nr. 2475)

Hebt u niet gelezen wat uw Heer zegt in Zijn Boek?

“En kom niet dichter bij onwettige seks. Waarlijk, het is een Faahishah (d.i. alles dat zijn grenzen overschrijdt: een grote zonde, en een slecht pad dat een mens naar de Hel leidt tenzij Allah hem vergeeft)”

[al-Israa’ 17:32 – interpretatie]

Weet u niet dat Allah u ziet waar u ook bent, en dat Hij hoort wanneer u niet spreekt?

Herinnert u zich de grote zegeningen die Allah u gegeven heeft niet? Hij is Degene Wie heelt wanneer u ziek bent, Degene die u voedt wanneer u hongerig bent en Degene die u drinken geeft wanneer u dorstig bent. En Hij heeft u de grootste zegen gegeven die hij de mensheid kan geven, de zegening van Islam. “Is er enige beloning voor het goede, behalve het goede?” [al-Rahmaan 55:60 – interpretatie]

Mijn broeder, vraag uzelf, onder Wiens domein leeft u? Van Wiens provisie eet u? Onder Wiens commando leeft u? Is het niet het domein van Allah, de provisie van Allah, het commando van Allah? Dus hoe kan je Allah ongehoorzaam zijn? Misschien bent u de Hadith van de Mi’raaj vergeten, in welke de Profeet (vrede zij met hem) zei:

“… dan zijn we te werk gegaan en kwamen tot iets als een tannoor (soort oven).” [de verteller] zei: “Ik denk dat hij zei, ‘in welke er schreeuwende stemmen waren.'” Hij [de Profeet (vrede zij met hem)] zei: “We keken erin en daar zagen we naakte mannen en vrouwen. Vlammen kwamen naar hen toe vanuit de bodem ervan, en wanneer de vlammen hen bereikten, maakten zij lawaai. Ik zei tot hen [dwz, de 2 engelen die hem accompagneerden], ‘Wie zijn dit?’ Zij zeiden, ‘ga verder, ga verder!’ … Ik zei tot hen, ‘Ik heb vreemde dingen gezien deze nacht. Wat is dit wat ik gezien heb? Zij zeiden, ‘We zullen het u vertellen… De naakte mannen en vrouwen in de structuur die een tannoor oven voorstelde zijn de echtbrekers en de overspeelsters.'”

(Verteld door al-Bukhaari in Baab Ithm al-Zunaat, no. 7047).

Dus u moet zich haasten om oprecht berouw te tonen voor de dood u neemt, want de poort van berouw is open tot de zon rijst vanuit het westen of de ziel de keel bereikt [bij de dood]. Allah verblijdt over het berouw van Zijn slaaf, en Hij zal zijn slechte daden (sayi’aat) in goede daden (hasanaat) veranderen. Allah zegt (interpretatie):

“En zij die geen andere God aanroepen samen met Allah, noch zo’n persoon vermoorden zoals Allah heeft verboden, behalve door de rechtvaardige zaak, noch illegale seksuele betrekking begaan en wie dit doet zal de straf ontvangen.

De kwelling zal verdubbeld worden op de Dag des Oordeels, en hij zal daarin blijven in schande;

Behalve voor zij die berouw tonen en geloven (in islamitisch monotheïsme), en goede daden doen; voor hen, zal Allah hun zonden in goede daden omzetten, en Allah is Vaak-Vergevend, Meest Genadevol.

En wie berouw toont en gerechtige goede daden doet; dan waarlijk, toont hij berouw tegenover Allah met ware spijt.” [al-Furqaan 25:68-71]

Ten tweede, met betrekking op uw vraag, “Moet ik met haar trouwen?”, dat is het probleem van de echtbreker die de vrouw trouwt met wie hij overspel gepleegd heeft. Het antwoord is dat het niet toegestaan is voor hem (de echtbreker) met haar te trouwen, of voor haar hem te trouwen, tot het label van overspelige niet langer op hen betrekking heeft. Dat label kan enkel verwijderd worden via berouw.

Het is niet toegelaten voor u om met haar te trouwen ook al is ze Joods of Christelijk, want zij is een zaaniyah (overspeelster). Zelfs al is zij Moslima is, is het niet toegelaten voor u met haar te trouwen want zij is een zaaniyah. En het is niet toegelaten voor haar u te accepteren want u bent een zaani (echtbreker). Allah zegt (interpretatie):

“De echtbreker – overspelige trouwt met niemand behalve de echtbreekster – overspeelster of een Mushrikah; en de echtbreekster – overspeelster, niemand trouwt met haar behalve een echtbreker – overspelige of een Mushrik [en dat betekent dat de man die akkoord gaat te trouwen (een seksuele relatie met te hebben) met een Mushrikah (vrouwelijke polytheïst, heiden of afgodendienaar) of een prostituee, dan zeker, is hij ofwel een echtbreker – overspelige of een Mushrik (polytheïst, heiden of afgodendienaar). En de vrouw die akkoord gaat te trouwen (een seksuele relatie hebben met) met een Mushrik (polytheïst, heiden of afgodendienaar) of een echtbreker – overspelige, dan is zij ofwel een prostituee of een Mushrikah (vrouwelijke polytheïst, heiden of afgodendienaar)]. Zoiets is verboden voor de gelovigen (van het Islamitisch Monotheïsme)” [al-Noor 24:3]

De zin “zulk een ding is verboden voor de gelovigen” duidt aan dat dit huwelijk verboden is.

“Het is essentieel dat beiden van u berouw tonen aan Allah, deze zonde opgeven, spijt betuigen van de slechte daden die in het verleden voorgevallen zijn, beslissen er niet naar terug te keren, en veel goede daden te doen, zodat Allah uw berouw misschien zal aanvaarden en uw slechte daden (sayi’aat) in goede daden (hasanaat) zal omzetten. Allah zegt (interpretatie):

‘”En zij die geen andere God aanroepen samen met Allah, noch zo’n persoon vermoorden zoals Allah heeft verboden, behalve door de rechtvaardige zaak, noch illegale seksuele betrekking begaan en wie dit doet zal de straf ontvangen.

De kwelling zal verdubbeld worden op de Dag des Oordeels, en hij zal daarin blijven in schande;

Behalve voor zij die berouw tonen en geloven (in islamitisch monotheïsme), en goede daden doen; voor hen, zal Allah hun zonden in goede daden omzetten, en Allah is Vaak-Vergevend, Meest Genadevol.

En wie berouw toont en gerechtige goede daden doet; dan waarlijk, toont hij berouw tegenover Allah met ware spijt.” [al-Furqaan 25:68-71]

Als u met haar wilt trouwen, moet u zeker zijn dat zij niet zwanger is door te zien of zij menstrueert, voor u dit doet. Als het duidelijk wordt dat zij zwanger is, is het niet toegestaan voor u met haar te trouwen tot zij de baby op aarde brengt, in overeenstemming met de Hadith van de Profeet (vrede zij met hem), in welke hij verbood een man zijn water te irrigeren in het gewas van een ander.”

(Fatwas van de Standing Committee in al-Buhooth al-Islamiyyah magazine, vol. 9, p. 72)

Ten derde, zegt u, “zodat de baby een vader zal vinden en de naam krijgen” Dit is de zaak van het toekennen van het kind van overspel: naar wie moet hij genoemd worden?

Het antwoord is dat de meerderheid van geleerden hebben gezegd dat het kind van overspel niet moet genoemd worden naar de overspelige, want de Profeet (vrede zij met hem) zei; “Het kind gaat naar de eigenaar van het bed en de overspelige krijgt niets dan de stenen (dwz steniging tot de dood).” (Akkoord op gegaan. Al-Bukhaari 2053; Muslim, 1457. Al-Mughni by Ibn Qudaamah, vol. 7, p. 129)

Ten vierde, zegt u, dat u zou prefereren dat de vrouw het kind wegdoet. Dit is het probleem van abortus, en de uitspraak daarover is zoals gesteld in het rapport van de Committee of Senior Scholars (geleerden) (Hay’at Kibaar al-‘Ulamaa’), no. 140, dated 20/6/1407 AH, die is als volgt:

“1 – Het is niet toegestaan om abortus te plegen op de zwangerschap in elke van zijn verscheidene stadia behalve voor een rechtvaardige shar’i reden, en binnen zeer strikte limieten.

2 – Als de zwangerschap in het eerste stadium valt, wat 40 dagen is, en het aborteren heeft betrekking op een geldige reden, dan is het toegelaten het te aborteren. Maar het aborteren in dit stadium uit vrees voor moeilijkheden in het grootbrengen van kinderen of in het verstrekken van of hen leren, of uit vrees voor hun toekomst, of omdat het koppel aanvoelt dat ze genoeg kinderen hebben – dit is niet toegestaan.

3 – Het is niet toegestaan de zwangerschap te aborteren wanneer het een ‘alaqah (embolus) of mudghah (gekauwd stuk vlees) [dwz na 40 dagen dracht] tenzij een betrouwbaar medisch comité gesteld heeft dat het toelaten dat de zwangerschap zich voortzet een gevaar voor de gezondheid van de moeder betekent, als in dat er de angst is dat ze zal sterven als de zwangerschap verdergaat. In dit geval is het toegestaan om de zwangerschap te aborteren, na alle middelen uitgeput te hebben om dat gevaar af te wenden.

Na het 3e stadium, en na de voltooiing van 4 maanden zwangerschap, is het niet toegelaten de zwangerschap te aborteren tenzij een groep betrouwbare gespecialiseerde dokters beslissen dat als de foetus in de baarmoeder blijft, het zal leiden tot de dood van de moeder; dit na alle middelen uitgeput te hebben om de foetus levend te houden. …………”

(Quoted from al-Fataawa al-Jaami’ah, vol. 3, p. 1055)

We vragen Allah ons veilig te houden en ons berouw te accepteren. Moge Allah onze profeet Muhammad zegenen.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid