Gemeenschap voor het huwelijk

Als atheïst ben ik vaak op zoek naar de beweegredenen van mijn gelovige medemens. Een van de dingen waar zowel het christelijke geloof als de islam een stempel op drukt nog afgezien of dit positief of negatief is, is de menselijke seksualiteit.

Bij mijn weten verbiedt het islamitische geloof voorbehoedsmiddelen,
abortus, seks voor het huwelijk en homoseksualiteit. Mijn vraag aan u: wat is de argumentering bij elk van deze voorbeelden? Wordt er verwezen naar de Koran, met de melding dat het zondig is, of zit er een rationele onderbouwing achter?

Antwoord

Allereerst bedankt voor de inzending van je vraag. Aangaande de 3 zaken die jij benoemt:

Voorbehoedsmiddelen zijn in zekere mate niet toegestaan. De reden hiervoor is gelegen in de zekerheid van voortplanting. Het is immers alleen met voortplanting waarmee een (Islamitische) gemeenschap kan groeien.

Achter het verbod op prehuwelijke seks schuilt een zekere wijsheid: dit dient ter voorkoming van vele problemen en ellende die we vooral anno 2009 sterk zien opkomen. Denk aan onwenselijke zwangerschappen, tienermoeders (en de uitval van school die hier vaak inherent aan verbonden is), kinderen die opgroeien zonder moeder en/of vader, ziektes enz..

En als 3e punt noemde jij ook homoseksualiteit. Deze vorm van seks is volgens de Islam onnatuurlijk en ongezond (denk aan de ziektes die gepaard gaan met homoseksualiteit). Verder is voortplanting ook onmogelijk, terwijl dit voor de groei van ummah van belang is.
Je vroeg ook naar argumentering vanuit de Koran achter de verboden. Wat betreft homoseksualiteit, hier wordt melding van gemaakt in de Koran: mensen van Soddom en de profeet die naar hen is gestuurd. En het verbod op seks voor het huwelijk is opgelegd door de Islam. Ook de verzen die hiernaar verwijzen, zijn terug te vinden in de Koran.

Helaas worden beide verboden niet nageleefd en ieder weldenkend rationeel persoon kan de nadelige gevolgen hiervan om zich heen horen en/of zien.

Redactie Islamcity