Een haram kindje?

Ik zit met een vraagje. Een familielid van mij heeft een kindje gekregen met een niet moslimvrouw. Het kindje is gekomen voor een eventueel huwelijk, ze zijn wel van plan om te trouwen. Ik weet zelf wel dat het de schuld voornamelijk bij dat familielid ligt, want je hoort je als moslim gewoon te houden aan de Islamitische regels. Het kindje kan er natuurlijk niks aan doen. Mijn vraag is, hoe moeten wij met het kindje omgaan? Mogen wij contact met hem hebben?

Antwoord
Ten eerste moeten we vaststellen dat het kindje op aarde gekomen is als gevolg van ongepast gedrag van 2 mensen en het is niet zijn schuld. Het kindje moet een Islamitische opvoeding krijgen, zodat hij in de toekomst een Islamitisch leven kan leiden.

Ten tweede is het goed te weten wat de Islam zegt over een kind als gevolg van overspel (zina).

De grote meerderheid van de geleerden zeggen dat een kind voortgekomen uit een “zina relatie” tot zijn moeder behoort. Dus dient het kindje ook de naam van zijn moeder te dragen en niet die van zijn vader. De geleerde Aboe Hanifa zei indien een man en een vrouw overspel plegen en vervolgens een kind krijgen, dan behoort het kind tot de man en dat hij (de man) haar kan trouwen. … Almoghnie:9/122.
Deze uitspraak is door de geleerde Ibnu Tamiyah bekrachtigd.

De geleerde Ibnu Oethaimien heeft gezegd dat een kind van overspel tot zijn moeder behoort en niet tot de vader. En mocht hij (de vader van het kind) met haar trouwen – nadat ze taubah hebben gedaan – dan als nog behoort dat kind niet tot de vader. Dat betekent dat het kind niet van zijn vader mag erven al beweert hij (de vader) dat het kind van hem is, dit omdat het kind niet het gevolg is van een religieuze relatie. (fatawa islamiyah:3/370.)
Allah A3lam

Door Aboe Ibrahiem