Dag 28: Waarom geldt de Ramadan over de hele wereld van zonsopgang tot zonsondergang en niet van 6-18 uur?

Het antwoord is te vinden in de Koran. De moslim gelooft dat de Koran het Woord van Allah (God) ), Verheven is Hij. Dat betekent dus dat wij geloven dat wat in de Koran staat, van Allah (God) komt. En wij dienen ook gehoorzaam te zijn aan Zijn opdrachten of commando’s. Een van de opdrachten is verplicht te vasten.

Het vasten van zonsopgang tot zonsondergang is een dergelijke opdracht. Deze luidt als volgt (interpretatie):

“…..en eet en drinkt, totdat bij de dageraad de witte draad zich onderscheidt van de zwarte draad. Voltooit dan het vasten tot het vallen van de avond…….” (hoofdstuk 2, vers 187).

Wie in een land leeft waar de zon niet onder gaat in de zomer en niet opkomt in de winter, of wie bijvoorbeeld in een land leeft waar de dag zes maanden duurt en de nacht zes maanden duurt, moet de vijf dagelijkse gebeden verrichten in iedere periode van vierentwintig uur. Zij moeten hun tijden ramen volgens het dichtstbijzijnde land waarin de tijden van de vijf dagelijkse gebeden van elkaar onderscheiden kunnen worden, want het is bewezen in de hadeeth van Israa-e en Mi’raadj (de Nachtreis van de Profeet en de Hemelvaart) dat Allaah deze Oemmah vijftig gebeden heeft opgelegd iedere dag en nacht, vervolgens bleef de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa sallam) zijn Heer om mindering vragen totdat Hij (Allah) zei: “O Muhammed! Het gebed dient vijf keer per dag te worden verricht. Voor elk gebed zal men beloning krijgen alsware men 10 gebeden heeft verricht. Op deze wijze staat het gebed gelijk aan 50 gebeden.” door Al-Bukhari, Muslim en Nasai

De Raad van Hoge Geleerden in het Koninkrijk van Saudi-Arabië vaardigde een verklaring uit over het vaststellen van de gebedstijden, het vaststellen van het begin van de dageraad voor iedere dag, en het einde van de dageraad in Ramadan, in landen als die van u. Dit is wat het vermelde:

Na bestudering, onderzoek en beraadslaging van de zaak, besloot de Raad het volgende:

Wie in een land verblijft waar de nacht onderscheiden kan worden van de dag door de aanvang van daglicht en de opkomst van de zon, maar de dag extreem lang is in de zomer en extreem kort in de winter, is verplicht om de vijf dagelijkse gebeden te verrichten op de tijden die bekend zijn in de sharee’ah. Dit vanwege de algemene betekenis van de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Houd as-Salaat bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de nacht (i.e. het Dohr, ‘Asr, Maghreb en ‘Isha gebed), en reciteer de Qor-aan bij de dageraad (i.e. het Fadjr – ochtendgebed). Voorwaar, van het reciteren bij de dageraad wordt getuigd (bijgewoond door de engelen die belast zijn met de mensheid van de dag en de nacht).” [17:78]

En Allah weet het best