Dag 19: Verbreekt het masturberen in de nacht van Ramadan het vasten?

Zoals sommige Islamitische geleerden zeggen dat zelfbevrediging Makruh (gehaat) is en andere zeggen dat het Haraam (verboden) is, als iemand het tijdens de de nacht van Ramadan heeft gedaan, verbreekt het dan zijn vasten van de vorige dag?

Alhamdulillah
(Dank aan Allah)

De correcte mening van de geleerden is dat masturbatie Haraam is.

Als een persoon deze verboden actie doet in de nacht van Ramadan, maakt het zijn vasten echter niet ongeldig. Niet in de dag ervoor en ook niet in de dag erna.

Maar de moslim moet er naar streven zichzelf te controleren en deze verboden actie te vermijden, en zeker in deze gezegende maand.

De moslim moet het meeste uit deze gezegende maand halen, en voorzeker het vasten is de beste remedie tegen dit haraam actie (masturbatie). Want de Profeet (vrede zij met hem) heeft de jonge mannen die niet konden trouwen bevolen te vasten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “O jonge mannen, wie van jullie het zich kan veroorloven, laat hem
trouwen, and wie van jullie het zich niet kan veroorloven, laat hem dan vasten, dat zal een bescherming voor hem zijn.”
Dus vasten zal zijn begeerte temperen.

Iedereen die hiermee is getest moet berouw tonen voor Allah (God) en spjit hebben van wat hij heeft gedaan, en zich voornemen het niet meer te doen.

En Allah weet het best.