Tot hoe laat mag je eten? Is dat voor al-Fadjar of voor Imsaak?

Asalamoe aleekoem,

Ik heb een vraag betreffende het vasten
Wanneer moet je stoppen met eten in de ramadan?
Is het voor al Fadjar of voor Imsaak?

Asalaamoe 3leekoem Wa aleikoem assalaam,

Allereerst wil ik jou bedanken voor je vertrouwen in ons. Insha Allah zal ik jou vraag naar jouw wens kunnen beantwoorden.
Daarnaast wil ik mijn oprechte excuses maken dat het antwoord wat lang op zich heeft laten wachten, insha Allah zal je mij vergeven. Het antwoord op jou vraag is als volgt:

Aan Sheikh Mohammad Saalih al-‘Uthaymien werd de volgende vraag gesteld;

Vraag: Wij zien sommige gebedskalenders in de Ramadaan waarop een rij staat, genaamd ‘Imsaak’. Dit is een tijd van 10 of 15 minuten voor Salaat al-Fadjr die op de gebedskalender wordt gezet. Heeft dit een oorsprong in de Soennah of is het een innovatie?

Antwoord: Neen, dit behoort tot de innovaties! Het heeft geen oorsprong in de Soennah. Sterker nog, de Soennah is juist het tegenoverstelde, omdat Allaah in zijn Almachtige Boek heeft gezegd:

‘En eet en drink totdat jullie de witte draad (licht) van de dageraad kunnen onderscheiden van de zwarte draad (duisternis van de nacht).’ (Al-Baqarah: 187)

En de Profeet sallallaahu alayhi wa sallam heeft gezegd: ‘Bilaal doet de oproep tot het gebed tijdens de nacht, eet en drink daarom totdat jullie de gebedsoproep van Ibn Um Maktum horen. Hij roept namelijk pas op tot het gebed als de dageraad is aangebroken.’

{mosgoogle left}Deze ‘imsaak’ waar sommigen zich aan houden is een toevoeging aan iets wat Allah heeft voorgeschreven. Om deze reden is het vals, en het is extremisme m.b.t tot de religie van Allaah. De Profeet sallallaahu alayhi wa sallam heeft voorzeker gezegd:
‘De extremisten (degenen die overdrijven) zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan, de extremisten zijn ten onder gegaan.’

Bron: al-Manaahi al-Lafdhiyyah 201-202. Insha Allah heb ik jou vraag beantwoord. Moge Allah jou vasten accepteren en die van ons allemaal, ameen! Wa aleikoem assalaam wa rahmatoe Allah wa barakatoe.
Door Oem Tasnime