Nacht 27: 1400 jaar geleden is de EERSTE vers van de Koran geopenbaard

Hira grot, 1400 jaar geleden de eerste openbaring koran

Het was de maand van de Ramadan wat  toen overeenkwam met de zonne maand augustus 610 na Christus, toen de engel Jibriel (Gabriël) in de grot Hira te voorschijn kwam, waar toen Mohammed  (salla allahoe 3alayhi wa ssalam)  aan het mediteren was en zeide tot hem (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):  “Lees.” Dat is vandaag exact 1400 jaar geleden. En op dat moment was de ongeletterde Profeet Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) klaarwakker en volledig bij bewustzijn en vanaf dat moment is hem het profeetschap gegeven.

De Engel (3alayhi assalaam)zei nog driemaal tegen de Profeet (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) “Lees”, terwijl de Engel hem stevig vasthield en vervolgens was de Profeet (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) in staat om de woorden te herhalen die uitgesproken werden door de Engel. Dit gebeurde allemaal in de grot van Hira.

1400 jaar geleden
1400 jaar geleden is de Islam gesticht door Allah (God), de Almachtige, en sindsdien is deze perfecte religie blijven groeien.

1400 jaar geleden hebben de moslims openlijk verklaard tegen racisme, ongelijkheid en onderdrukking te zijn .

1400 jaar geleden kreeg de vrouw haar rechten terug.

1400 jaar geleden begon men weer te leven.

1400 jaar geleden! Het is misschien een idee om hier bij stil te staan. Niet minder en niet meer. Want wij zijn tegen elke vorm van bid’a, innovatie, en laten je alleen maar weten dat het nu 1400 jaar geleden is dat jij en ik deze geweldige Genade kregen. Lees de Heilige Koran, speciaal deze nacht.

Deze nacht wordt Laylat al-Qadr ( لیلة القدر )  genoemd.

In de Koran is een heel hoofdstuk aan deze nacht besteed:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.   
1. Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht.
2. Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?
3. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.
4. Daarin dalen engelen en de Geest door Allahs (Gods) gebod neder (zeggende)
5. “In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad.

De Koran is hier duidelijk in. Dit is de Nacht van de Macht, de Nacht der Nachten.
Moge Allah (God) ons gebeden en recitaties accepteren. Ameen.

IslamCity