Mag je parfum of deodorant gebruiken tijdens het vasten?

Het is toegestaan parfum te dragen tijdens Ramadan, dit maakt het vasten niet ongeldig. Alle geurtjes en parfums in het bijzonder maken het vasten niet ongeldig of dit nu gebruikt wordt tijdens Ramadan of daarbuiten en ongeacht of het hier gaat om verplichte of optionele vasten.

Wie parfum opdoet terwijl hij vast, verbreekt het vasten niet. Het is echter niet toegestaan om wierook en poedervormige parfums, zoals muskus op te snuiven.”

De Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s
(Ladjnah Daa’imah liel Iftaa)

Sheich Ibn ‘Oethaymien zei: “Met betrekking tot parfum, het is toegestaan voor de vastende om dit op te doen aan het begin van de dag en aan het eind van de dag, ongeacht of het hier nu gaat om olie, parfum enz. Het is echter niet toegestaan om wierook op te snuiven, omdat wierook deeltjes bevat, die als je deze inademt via je neus in je maag kunnen komen. De Profeet (vrede zij met hem) zei dan ook tegen Laqiet ibnoe Sabrah: “Reinig je neus grondig, behalve als je vastende bent.”
Sheich Ibn ‘Oethaymien{mosgoogle left}

Let op: de vrouw mag geen parfum of een geurtje opdoen en dan naar buiten gaan. Het maakt dan niet uit of zij wel of niet vast. Wel mag ze pafrum op doen als ze weet dat ze thuis blijft.

Door Aboe Soufyan