Mag je op de vrijdag vasten?

Vraag

Is het toegestaan om op vrijdag te vasten, en/of als Arafah op vrijdag valt? Want ik heb begrepen dat het niet toegestaan is om op de vrijdag te beginnen met het vasten?

Antwoord

Assalaam oe alaikoum wa rahmoetalaah,

Alvast bedankt voor je vertrouwen in islamcity.nl.

Aboe Hourayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:
”Ik hoorde dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei:
Niemand behoort te vasten op vrijdag, tenzij men een dag ervoor of erna vast.

Het is niet toegestaan om alleen de vrijdag te vasten. Als je de dag van te voren, de donderdag, of de dag erna, de zaterdag, vast (met de vrijdag erbij), dan is het wel toegestaan. Dus voor de duidelijkheid: donderdag en vrijdag samen OF vrijdag en zaterdag samen. Alleen de vrijdag vasten is niet toegestaan.

Er is enkel een uitzondering: op de dag van Arafah (dat was eind vorig jaar namelijk op een vrijdag), dan mag je wel alleen op de vrijdag vasten.
Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) het vasten op de dag van Arafah sterk heeft benadrukte en te kennen heeft gegeven dat op het vasten hiervan een grote beloning staat.

{mosgoogle left}Overigens is het vasten van de Arafah niet geldig als je nog dagen moet inhalen van de Ramadan.

Moge Allah al ons vasten accepteren en ons behoeden voor het kwade.

En Allah weet het beste.