Dag 6: De Tarawih gebeden

Moslims beschouwen de Tarawih gebeden als Soennah al-Mu’akkadah, een salaat dat uitgevoerd werd door de profeet Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) zeer consequent. De moslims geloven dat Tarawih een Soennah gebed is en kan thuis worden uitgevoerd, mits men niet in staat is om een moskee te bezoeken. Volgens deze traditie, Mohammed (salla allahoe 3alayhi wa ssalam), verrichtte aanvankelijk de Tarawih gebeden in de moskee tijdens de Ramadan, maar later deze praktijk stopgezet uit angst dat moslims zouden beginnen te geloven dat de gebeden verplicht zijn, in plaats van Soennah.

In de tijd van Oemar ibn al-Khattab (radia Allahoe 3anhoe), de 2e kalief, werden de gebeden weer in de moskee verricht. Hij was ervan overtuigd dat de Tarawih gebeden niet als verplicht zouden worden gezien.

IslamCity