De grote voordelen van het vasten op maandag en donderdag, al-Ayyaam al-Beed*

Mijn moeder heeft voor een lange tijd regelmatig op donderdag en maandag van iedere week gevast, maar nu wil ze weten of deze actie beter is dan drie dagen van elke maand?

Alle lof zij Allah.

Deze actie is beter en zorgt voor een grotere beloning, en drie dagen (van iedere maand) vasten, is opgenomen daarin. De Profeet (zegeningen en vrede van Allah zij met hem) vastte op maandag en donderdag, en hij zei vaak: “Er zijn twee dagen waarop daden worden getoond aan Allah, moge Hij verheerlijkt worden, en ik zou graag dat mijn daden (aan Hem) worden getoond als ik vast.” En Allah is de bron van kracht. Einde citaat.

*Ayaam al-Beed: de 13e, 14e en 15e van de maand.

Bron: Islam Q&A
Shaykh ‘Abd al-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn)
Majmoe ‘Fataawa wa Maqaalaat Mutawwi’ah (15/387, 388)