Dag 9: Gebed en het lezen van de koran

Naast het vasten worden de moslims gedurende de maand Ramadan aangemoedigd om de gehele Koran te lezen. Sommige moslims voeren de recitatie van de gehele Koran door middel van Tarawih gebeden. De Tarawih gebeden worden in de moskeeën iedere nacht van de maand gehouden, waarin een sectie van de Koran (Juz’, dat is 1 / 30 van de Koran) wordt gereciteerd. De gehele Koran wordt dan aan het einde van de maand voltooid.

Ramadan is ook een tijd waarin moslims iets rustiger aandoen mbt wereldse zaken en zich richten op zelf-verbetering, geestelijke reiniging en verlichting. Dit is een link tussen henzelf en Allah (God) die tot stand komt door middel van gebed, smeekbede, naastenliefde, goede daden, vriendelijkheid en anderen te helpen. Aangezien het een feest van geven en delen is, bereiden moslims speciale voeding en kopen cadeautjes voor hun familie en vrienden en verstrekken eten aan de armen en behoeftigen die het moeilijk hebben. Dit kan inhouden dat ze nieuwe kleren, schoenen en andere voorwerpen van nood voor de behoeftigen kopen.

IslamCity