Dag 8: Is degene die begint aan de Tarawih gebeden verplicht deze te voltooien?

Alle lof zij Allah.

Er is geen twijfel over dat Taraweeh een Soennah (gebed) is en naafil, het is de qiyaam van de Ramadan. Hetzelfde kan gezegd worden van de nacht gebeden, Duha (voormiddag) gebed en de regelmatige Soennah gebeden die samen aangeboden met de verplichte gebeden. Allen zijn naafil, dus hij kan deze verrichten als hij dat wil of deze niet verrichten als hij dat wil, maar het verrichten van deze gebeden is uiteraard veel beter.

Als hij begint aan het Taraweeh gebed met de imam en het gebed verlaat voordat men klaar is, is hier niets mis mee. Maar met de imam de gebeden afmaken is beter, en er zal voor hem worden geregistreerd alsof hij de gehele nacht in gebed doorgebracht heeft , omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei (interpertatie):

” Wie de qiyaam met de imam bidt, totdat hij klaar is, Allah (God) zal hem belonen alsof hij de qiyaam de gehele nacht heeft gedaan.”

Dus als hij met de imam blijft totdat hij klaar is, dan zal hij de deugd vanhet gebed de gehele nacht ontvangen, maar als hij vertrekt na een aantal rak’ahs bidden, er is niets mis mee en geen zonde wordt geschreven, want het is naafil. Einde citaat.

Abd al-Aziz Shaykh ‘ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn)

Fataawa Noor ‘ala al Darb-, 2 / 901