Dag 7: De naam Ramadan

De naam “Ramadan” was de naam van de 9e maand in de Arabische cultuur lang vóór de komst van de Islam, het woord zelf is afkomstig van het Arabische basiswoord RMD, zoals in woorden als “ramiḍa” of “AR-ramaḍ” ter aanduiding van intense hitte, verschroeide grond etc.. In de Koran, Allah (God), Verheven en Machtig, verkondigt dat “O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vََoor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.” (De Koe, Al-Baqarah,183). Volgens een hadith, verwijst deze aya naar de Joodse praktijk van het vasten op Jom Kippoer. En Allah (God) weet het best.

IslamCity