Dag 5: Gemiste dagen nog niet ingehaald

Sommige vrouwen moeten alweer beginnen vasten voor de nieuwe maand Ramadan, terwijl ze enkele dagen van de vorige Ramadan nog niet ingehaald hebben. Wat moeten ze doen?

Ze moeten berouw tonen bij Allah (God) voor deze daad, want iemand die vastendagen moet inhalen, mag dit niet uitstellen tot het volgende jaar zonder geldige excuses. Het bewijs hiervoor is dat ‘A’isha (radia Allahoe 3anhaa) gezegd heeft: “Het gebeurt wel eens dat ik mijn niet gevaste dagen (van de maand Ramadan) pas kan inhalen in de maand Sha’ban (de maand die de maand Ramadan voorgaat).” *

Deze vrouwen moeten dus berouw tonen bij Allah (God) – Machtig en Verheven – voor wat ze gedaan hebben en ze moeten de vastendagen inhalen na de 2e maand Ramadan.

* Authentieke hadith, overgeleverd door Al-Bukhari (nr. 1950) en Muslim (nr. 1146)

Bron: Vragen die vaak gesteld worden door vrouwen, Shaykh Ibn Salih Al ‘Uthaymin