Dag 30: Ter afsluiting ….

Weet dat de Ramadan helaas voorbij is…. En weet ook dat jezelf moet beschermen tegen de influisteringen van de demonen en de duivels.

Ibn al Qayyim zegt in al-Fawaa-id (blz 269):

“Weet dat de ingeving en influistering (van de satan) leiden tot de gedachte, de gedachte leidt to het gepeins, het gepeins, leidt tot de wil en de wil leidt tot de handeling met de ledematen, waarna dit zich stevig vestigt en een gewoonte wordt. Het verbannen van de influistering vanaf het begin is gemakkelijker dan wanneer deze zich stevig heeft gevestigd en zich diep heeft genesteld.”

Wat een wijsheid!

Lees Soerrah 114. De Mensheid (A-Naas) zo vaak mogelijk:
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,
2. De Koning der mensen,
3. De God der mensen.
4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.
5. Die in het hart der mensen fluistert
6. Vanuit het midden der djinn en mensen.”

Moge Allah (God) ons beschermen tegen de ingeving en influisteringen van de satan. Ameen.

Ied Mobaraak…..