Dag 3: Verricht zoveel mogelijk goede daden….

De maand Ramadan is de heilige maand om zoveel mogelijk goede daden te verrichten opdat er veel hasanaat (positieve punten, goede punten) worden geschreven. Dit doe je door veel Koran te reciteren, lezingen te volgen, je positief in te zetten voor de maatschappij of door te schenken aan behoeftigen, etc.. Ook distantieer je je van allerlei zaken, zoals zondes, die assie-aat (slechte punten, minpuntjes) als resultaat geven.

We verrichten goede daden omdat we Allah (God), Verheven is Hij, willen ontmoeten.
Dit wordt in Soera Al-Kahfi genoemd:

“Zeg: “Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw Allah (God) slechts één Allah (God) is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen.”” De Spelonk (Al-Kahf), vers 110.

Dus, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk goede daden in deze bijzondere maand verricht. Moge Allah (God), ons allen goede werken schenken. Ameen.

IslamCity