Dag 24: Toename van de begeerten en twijfelachtigheden

Wanneer begeerten en twijfelachtigheden toenemen (imaan daalt) onder de moslims, neemt hun gehoor aan de influisteringen en aan de misleiding van de duivels toe.

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zegt:

” De toename van de influisteringen komt door de toename van de begeerten en twijfelachtigheden en door het gehecht raken van het hart aan de geliefde zaken, welke het hart wil behalen, en de gehate zaken welke het hart wil afweren…..”

Daarom dient elke moslimman en moslimvrouw kennis van de religie Islam te vergaren, opdat hun verstand verlicht raakt, hun ziel gezuiverd wordt, hun borst verruimd wordt en hun harten tot rust komen (imaan neemt toe). Dit is de enige manier om gered te worden van de vele begeerten en de twijfelachtigheden, die een vruchtbare weidegrond vormen voor de duivels.

Bron: Bescherming van de Moslims een de influisteringen van de Demonen en de Duivels, Shaykh M. ibn ‘Abdillaah al-Imaam

Indien je een zaak hebt verricht dat een naar een zonde leidt of zelf al een zonde is, dan dien je taubah te verrichten. Ook in de maand Ramadan kan een persoon zondigen en dan is taubah vereist.

En Allah weet het best.